filli boya caparol alpina plastik 7,5 lt-15 Lt duvar boyası fiyatı

Filli Boya Caparol Alpina Plastix Mat Plastik Boya

7,5 Lt - Fiyatı : 240 TL

15 Lt - Fiyat : 450 TL

3.000 Tl ve Üzeri Alışverişlerinizde

KAMPANYALI FİYAT

450 TL

330 TL

Alpina Plastix, üstün beyazlık ve örtücülükte, kendine has özel yumuşak dokuda extra mat su bazlı iç cephe son kat boyasıdır.

Filli Boya Caparol Alpina Plastix Mat Plastik Boya-Beyaz

Daha Detaylı Bilgi ,Sertifika ve Teknik Uyarılar için
FİLLİ BOYA Web Sitesine Gidiniz

  • Ürün Detay
  • Uygulama
  • Kullanım Bilgi-Sarfiyat
  • Uyarılar
  • Satış-Teslimat
  • Özel dokusu ile yumuşak yüzey hissi verir
  • Üstün beyazlığı ile daha aydınlık ve temiz ortamlar yaratır
  • Pratik ve hızlı uygulama ile zamandan tasarruf sağlar

Alpina Plastix, formülünde kullanılan özel dolgular sayesinde benzersiz bir yumuşak dokuya sahiptir. Üstün beyazlık ve örtücülüğü sayesinde tavan boya uygulamaları için de uygundur. Yüksek su kaldırma özelliğine sahiptir. Uygulandığı yüzey ile bütünleşir. Kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar. Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur, çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER Extra mat dokuda olan Alpina Plastix, iç cephe eski-yeni boyalı/ sıvalı tavan-duvar, alçı, macun, alçıpan, betopan, osb, cam tekstili yüzeyler üzerine uygun astarlama işlemi tamamlandıktan sonra uygulanır.

UYGULAMA Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, toz, kalıp yağı, gevşek tabakalardan arındırılarak sağlam, kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek duruma getirilmelidir. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmeli (28 gün), gevşek sıva tanecikleri yüzeyden raspa veya benzeri yöntemlerle temizlenmelidir. Gerekli yüzey düzeltme ve tamiratları yapılmalıdır. Eski boyalı (su-solvent bazlı) yüzeylerin tamamına hafif zımpara yapıldıktan sonra astar uygulamasına geçilmelidir. Bu yüzeylerde veya ilk defa uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Alpina Dönüşüm Astarı veya Alpina Pigmentli Astar kullanılmalıdır. Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde Filli Boya Konsantre Astar veya Filli Boya Şeffaf jel Astar, tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan (yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanmalıdır. Kireç üzerine direkt uygulama yapılmamalıdır. Çok kirli yüzeylerde boyanın örtücülüğünü artırmak amacıyla 1 kat Caparol Kapatan leke örtücü boya uygulandıktan sonra, bir kat Alpina Dönüşüm Astarı ile astarlanmalı ve iki kat halinde son kat boya uygulanmalıdır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. İstenilen dokunun elde edebilmesi ve uygulama rahatlığı için saten alçı ve macun tarzı düz yüzeyler üzerinde uygulama yaparken saten rulo; sıvalı ve emiciliği yüksek bozuk yüzeylerde uygulama yaparken ise plastik rulo kullanılması önerilmektedir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %25-30 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20ºC, %65 HR’de) Dokunma kuruması: 30-60 dakika Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat Son kuruma:24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.)

SARFİYAT Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 litre ile tek katta 14-18 m2 alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

UYARI-1: Plastik boyalarda koyu renklerin uygulanması: 1-Kestirmelerde oluşabilecek renk tonu farkları: Uygulama yüzeyinde bir bütünlük sağlanması adına kestirme işlemlerinde, fırça ile uygulama, kesinlikle rulo uygulamasından hemen önce yapılmalıdır ve peşi sıra rulo uygulamasına geçilmelidir. 2-Rötuşlarda oluşabilecek renk tonu farkları: Koyu renklerde yaşanabilecek rötuş problemlerini önlemek için öncelikle küçük bir alanda rötuş denemesinin yapılması, renk tonu farkının tespit edildiği renklerde rötuşun uygulama yüzeyinde bir bütünlük sağlanması adına köşeden köşeye tüm duvarda yapılması gereklidir.

UYARI-2 Şeffaf Astarlar: Filli Boya Konsantre Astar veya Filli Boya Şeffaf jel Astar emiciliği yüksek iç cephelerde alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde; tek kat olarak tarama perdahlama yapmadan (yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanmalıdır. Bu astarları tozuma karakteri olmayan eski boyalı (su-solvent bazlı) yüzeylere ve glitolinli/macunlu duvar yüzeylere uyguladığınızda camımsı yüzey oluşacaktır. Oluşan bu yüzeyler üzerine son kat boyayı 7-8 katta uygulamanıza rağmen örtücülük sorunu, çatlama ve/veya aderans problemleri yaşanabilir. Böyle bir durumda camımsı tabaka ortadan kaldırılıncaya kadar zımpara ve kazıma işlemi devam ettirilmelidir. Pigmentli Astarlar: Alpina Dönüşüm Astarı ham sıvalı, eski su-solvent bazlı boyalarda duvar yüzeylerde astar/geçiş astarı olarak kullanılır. Alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde bu astarlar kullanıldığında bağlayıcısı emileceğinden yüzeyde tozuma karakterli bir görünüm oluşacak ve problem yaşanacaktır. Macunlu Yüzeyler: Duvar yüzeylerde macun ile düzeltme işlemi yapılacaksa öncesinde alçı, kireç, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde şeffaf karakterli astarlar tarama perdahlama yapmadan (yukarıdan aşağı doğru rulo bir tur attırılarak) uygulanmalıdır. Sonrasında hazır macun (alt ve son kat boyaya uygun macun ile yüzey düzeltilmelidir) uygulanmalı ve üzerine Alpina Pigmentli Astar yapılarak son kat boyaya geçilmelidir. Eski boya üzerine alçı uygulanacaksa yüzey mutlaka sık olarak çentiklenmelidir. Aksi durumda uygulama yapılırsa son kat boya alçı ile dökülecektir.

KİREÇ ve GEVŞEK TABAKA TEMİZLİĞİ: Boyanın altındaki eski kendini taşıyamayacak boya tabakaları ve kireç gibi emici yüzeyler tel fırça, raspa ve/veya spiral yardımıyla temizlenmelidir ya da su jeti ile maksimum 250 bar basıncı geçmeyecek şekilde ve deneme yapılarak temizlik yapılabilir. Su jeti veya kumlama yönteminde numune ön çalışması yapılması unutulmamalıdır. Aksi takdirde yüksek basınç yüzeylere zarar verecek olup, ciddi tamirat ve yüzey düzeltme işlemlerine yol açabilir.

  • Filli Boya Ürünlerini,7/24 Gece-Pazar-Tatil Günleri açık olan Filli Boya Bayi TNT Yapı Market Bağcılar'dan istenilen renk ve ral kodlarında alabilir veya isteyebilirsiniz.
  • Türkiye genelinde toptan ve bölgesel ambarlar ile gönderim yapılmaktadır